Szerkesztő:12akd/ortodox szentek

Paraszkeva látomás.

Pogány szülei Alexandriába küldték, hogy világi irodalmat tanulmányozzon.

Kategóriák

Ez lehetővé tette a számára, hogy megismerkedjen a keresztényekkel és feltárhassa magának az Evangélium magasztos tanítását, amelyhez képest a világ minden bölcsessége balgaságnak tűnik. Hallván az egész Egyiptomban dicső hírnévnek örvendő Nagy Szent Antalról január Látván Szent Antal angyali életét, Hilarion úgy dönt, hogy belép azon tanítványai közé, akik a szerzetesség atyjától tanulták meg paraszkeva látomás művészetek művészetét [a szerzetesi életet — ford.

Egy idő múlva az áldásáért felkereső sok ember zavarni kezdte Paraszkeva látomás Antalt abban, hogy átadja magát az elvonult életnek, ezért paraszkeva látomás határozott, hogy elvonul a belső pusztába, törekedvén a teljes magányra. Tunikáját és bőr köntösét átadta Hilarionnak, majd a tizenöt éves ifjút más társaival együtt Gáza paraszkeva látomás, Maium közelébe paraszkeva látomás, hogy ott folytassák aszketikus életüket. Itt Szentéletű Hilarion felvette a küzdelmet a puszta e magányos helyén lakozó démonokkal, amelyet csak időről-időre kerestek fel a rablók.

Az ifjú aszkétának a lelkiatyja iránti teljes bizalom adott bátorságot.

Szemléző | Szynaxarion | 25 Oldal

HIlarion szigorú böjttel sanyargatta testét, hogy kioltsa belőle az ifjúság hevét. Egy nap csak tizenöt fügét evett, amiket előtte a napon kiszárított. Nappal a száraz földet művelte, és közben imádkozott, pihenés nélkül zsoltárokat olvasott, hogy a munka fáradtsága hozzáadódjon a böjt fáradtságához. Eközben azonban nem termelt semmi olyasmit, amit el lehetett volna adni, és ami így feléleszthette volna benne a haszonlesést.

Az ifjú által saját lakóhelyén megtámadott paraszkeva látomás támadni kezdte Hilariont, ahogy azt Szent Antallal tette. A gonosz szellem vadállatok képében jelent meg Hilarionnak, és félelmetes, megmagyarázhatatlan hangokkal igyekeztek megijeszteni őt. Azonban a démoni fortélyok hatástalanok maradtak, mivel az aszkéta a Kereszt jelével védte magát és maga kezdeményezett a küzdelemben, kinevetvén a gonosz tehetetlenségét.

paraszkeva látomás

Tizenhat éves korától húszéves koráig Hilarion egy gallyakból és mocsári növényekből készített kunyhóban élt. Később cellát épített, ami azonban inkább sírra hasonlított, mintsem házra, a puszta földön lakott és csupán évente egy alkalommal, Húsvétkor mosakodott és vágta le a haját. Soha nem mosta ki azt a bőr köntöst, amit Szent Antaltól kapott és tunikáját addig nem cserélte le, amíg az rongyokra nem szakadt rajta. Hilarion fejből megtanulta az egész Evangéliumot, amit félelemben hangosan olvasott, állva, szó szerint mintha Isten állna előtte.

Huszonegy éves korától huszonhét éves koráig három éven keresztül csupán hidegvízben áztatott lencsét evett, majd a következő három évben megelégedett a kenyérrel és sóval. Huszonhét éves korától harminc éves koráig vadnövényekkel, harminc és harmincöt éves kora között pedig kb. Megbetegedett és kezdett megvakulni, ezért étrendjét kiegészítette egy kis olajjal is.

Csóré Béla - Ki gyultak a fények este 8 Után

A szentéletű egészen hatvanhárom éves koráig étkezett így. Látván, hogy teste elgyengül, és feltételezvén, hogy már közel a halál, Hilarion többé élete végéig nem evett kenyeret. Abban az életkorban kétszerezte meg a buzgóságát, mintha újonnan megkeresztelt lett volna, amikor mások általában elgyengülnek és enyhítenek a nélkülözésen.

Kitartóan ragaszkodott ehhez az életmódhoz, egészen boldog elhunytáig: csupán naplemente után evett és nem szakította meg a böjtöt még az ünnepeken sem, sőt még a súlyos betegségek idején sem. Ezen emberfeletti küzdelmét Szentéletű Hilarion az Úr iránti szeretetből végezte, és ezek megnyitották szívét a mennyei titkok szemlélésére.

Isten Kegyelme elárasztotta az aszkétát és erőt adott neki, hogy csodákat hogyan függeszthetjük fel a látást a hívők vigasztalására. Gyógyította a betegeket és hatalmas mennyiségű megszállottat szabadított meg.

paraszkeva látomás

Amikor Hilarion még csupán huszonkét éves volt, dicsősége egész Palesztinában elterjedt és eljutott egészen Egyiptomig és Szíriáig. Sokan kezdték felkeresni a szentet és sokan kérték engedélyét, hogy mellette kezdhessék el az angyali életmódot, mivel a szerzetesség még nem terjedt el Palesztinában. Hilarion tehát e vidéken azzá vált, ami Szent Antal volt Egyiptomban. Ráadásul továbbra is levelezett a nagy aszkétával. A Szentéletű Hilarion körüli cellákban élő aszkéták száma hamarosan elérte a kétezret.

Mind lélekhordozó atyát paraszkeva látomás tanítót láttak benne. Évente egyszer, szüretkor, Hilarion körbejárta a monostorait és ellátta azokat egy évre szóló élelmiszerrel. Ez lehetővé tette, hogy sok tanítványt gyűjtsön össze és bőséggel megajándékozza őket a lélek megtisztulására irányuló tanításaival.

Mégis a vezetése alatt álló testvérek sokasága, a mindenünnen a celláját felkereső betegek és hívek, nem hagytak számára időt a néma szemlélődésre.

Könnyek között emlékezett vissza az első aszkézisben töltött éveire, amikor még senki sem tudott róla. Hatvanhárom éves korában sírva beszélte rá a tanítványait, hogy fogadják el a távozását.

A kijelölt napon azonban több mint kétezer ember gyűlt össze, hogy bárhová kövessék, ahová menni akar, hogy ne veszítsék el az aszkétából áradó kegyelmet. Mégis sikerült a többséget maradásra bírnia és ő csak negyven tanítványt vitt magával, akik képesek paraszkeva látomás elviselni a hosszú út és a böjt nehézségeit.

Vizuális legendairodalom St Paraskeva Peć patriarchátusa Paraskeva a városban született Megéleti közel a mai Isztambulhoz a Márvány-tenger.

Amikor értesült Nagy Szent Antal haláláról, Hilarion Egyiptomba utazott, hogy tiszteletét tegye azon a földön, amelyet a szent élete szentelt meg. Leborult és keserű könnyeket ontott mindenütt, ahol Antal járt és minden tárgy előtt, amit a szerzetesség atyja valaha érintett.

Szent Antal pusztáját elhagyván Hilarion magányos helyet keresett. De bárhol is jelent meg, a pusztától Alexandriáig, a belőle áradó kegyelem emberek sokaságát vonzotta, csodákat tett és gyógyított, híre megelőzte érkezését, nem hagyott számára nyugalmat.

Juliánus Aposztata uralma három éve alatt Hilarion gázai monostorát lerombolták, a szerzeteseket pedig szétzavarták.

Szerkesztő:12akd/ortodox szentek

Éppen ezért a szent úgy határozott, hogy Líbiában rejtőzködik el. Onnan Szicílába utazott, remélve, hogy ott magányra találhat, ahol nem ismerik. Azonban az emberek iránti szerető együttérzése miatt a szent ott is démonokat űzött ki, betegeket gyógyított és hamarosan sok embert vonzott magához.

paraszkeva látomás

A szentéletű újra elmenekült és Dalmácia egyik városába — egy akkor még barbárok által lakott vidékre — ment. A belőle áradó kegyelem ott sem maradt titokban. Hilarion legyőzött egy hatalmas vadállatot, amely rettenetben tartotta a lakosságot, majd megtérítette őket a kereszténységbe.

Hogy elkerülje a megdicsőítést, az éj leple alatt egy Ciprus felé tartó kereskedelmi hajóba ült. Alighogy leszállt a sziget partjára, a megszállottak félelemben kiabálni kezdtek, hogy Paraszkeva látomás Szolgája Hilarion azért érkezett, hogy őket kiűzze.

Szerkesztőakd/ortodox szentek – Wikipédia

Ily módon kénytelen volt máshol menedéket keresni. A szigeten egy lakatlan vidéket talált, ahol egy kopár hegy csúcsán lévő nehezen megközelíthető barlangba költözött. Ott élt öt éven keresztül. Csupán időről időre kereste fel őt hű tanítványa, Iszichiosz, aki elmesélte neki a palesztinai híreket.

📖A balkáni Paraskeva

Nyolcvanéves korában, a kemény nélkülözések miatt meggyengülve, a szentéletű készülődni kezdett a múlandó életből való távozásra. Összegyűjtötte maga körül azon tanítványait, akik képesek voltak eljutni lelkiatyjuk új lakóhelyére.

Távozz, mitől rettegsz? Majdnem hetven éven át szolgáltad Jézus Krisztust és félsz a haláltól? Egy idő múlva Iszichiosz Szentéletű Hilarion testét Palesztinába vitte, ahol tanítványainak sokasága tisztelte őt.