Objektumorientált adatmodell

Objektumorientált nézet

Tartalomjegyzék

Processz alapú módszerek top-down A struktúrálás alapja a függvény. Hiányosságai: nem veszi figyelembe a software "fejlődő" természetét feltételezi, hogy objektumorientált nézet "top" eseményvezérelt rendszer?

Jó a kis-közepes rendszerek esetén illetve a tervezés tanulása során.

Objektumorientált programozás

Példa: Jackson módszer, SSADM Sajátosságai: rugalmasabb, inkább biztosít újrafelhasználható elemeket jobban segíti a program módosítását. Hátrány: ez is top-down módszer.

súlyos hiperópiával

Program: egymással kommunikáló objektumok halmaza. Bertrand Meyer-től származó definíció: Software rendszerek felépítése absztrakt adattípusok implementációinak strukturált együtteséből.

látásélesség 0 2 az

Átutalásos kfizetés pénzf. A legutóbbi időkre tehető a próbálkozás ilyen módszerek kidolgozására.

látáskárosodás kezelése

A rendszer megkívánt viselkedésének leírása. Felfedezzük a problématér domain lényeges osztályait, illetve objektumait és kapcsolataikat, a követelmény analízis felhasználásával.

Az analízis és a tervezési fázis nem válik el élesen az OOSD-ben!

Az F# programozási nyelv

A fejlesztés az inkrementális életciklus modellt fejlesztési stratégiát használja, és iteratív jellegű. Lehetséges absztrakciós szintek: problématér réteg ez mindig van!

a látássérülés felfüggesztése

Biztosítani és ellenőrizni kell, hogy a modell valóban a megoldandó feladatot reprezentálja. Nem egy modellt készítünk el, hanem a rendszer különböző nézőpontú modelljeit Előnyök A rendszer egyszerűbben átlátható, ha egyszerre csak egy adott nézőpontból kell vizsgálni.

Osztályok F típusok osztálytagokkal A nyelv lehetőséget ad a rekordok és uniók osztálytagokkal való bővítésére. Ezek a tagok lehetnek az objektumpéldányhoz instance kötött és osztályhoz kötött statikus függvények, változók vagy property-k. Az objektumpéldányhoz kötött tagfüggvényeket a következő szintaxissal definiálhatjuk: member objname. A legtöbb objektumorientált nyelvtől eltérően az objektumpéldányra, amin végrehajtjuk a műveletet, nem a this vagy a self kulcsszóval hivatkozunk, hanem a definícióban tetszőlegesen választott objname névvel.

A különböző nézőpontból készített modellek összevethetők, és a modell helyességének ellenőrzésére használhatók fel. A módszerek részei: lépések fázisok leírása feladatok és eredményeik jelölésrendszer fejlesztési vezérelvek pl.

  • Akinek nagyon jó a látása
  • OBJEKTUMORIENTÁLT PROGRAM - ppt letölteni
  • Számos ismert kutató és programozó vizsgálta az OOP hasznosságát.
  • Objektumorientált nézet, OBJEKTUMORIENTÁLT PROGRAM
  • Látásélesség elérése
  • A leeső látástól
  • Javuljon a látása
  • Szoftverkrízis: A szoftverfejlesztés válsága, amely az as évek végén robbant ki: Hagyományos módszer Minőségi szoftver Megoldás: Objektumorientált tervezési szemlélet elterjedése Modellkészítés 3 Objektumorientáltság Az objektumorientáltság egy szemléletmód, amelynek alapján több rendszerfejlesztési módszertant is kidolgoztak és publikáltak.