Televíziós híradóműsorok összehasonlító vizsgálata

Nézetütközési szempontok. Magyar múlt szlovák szemmel - Könyvterasz

a gyenge látás nem látszik a tábláról

Az egyéb rutinesemények közé elsősorban a gazdaság szokásos történéseit vállalati, tőzsdei hírek, pénzügyek, bankvilág, a termelés és a piacok nézetütközési szempontok változásai stb. Ezeknek bemutatása az összes csatorna hírműsoraiban jelentős, a vizsgált napokban azonban különösen az RTL Klub és az ATV emelkedett ki a gazdasági-pénzügyi fejlemények viszonylag gyakori napirendre tűzésével.

Tüntetésekről, tiltakozásokról, sztrájkokról külföldi helyszínekről is érkezett néhány tudósítás, a televíziós hírek által kiemelt ilyen típusú konfliktusos események túlnyomó többsége azonban hazai földön zajlott, mégpedig elsősorban az egészségügyi reformintézkedésekkel, kórházátszervezésekkel és -bezárásokkal kapcsolatban, valamint iskolabezárási nézetütközési szempontok -átalakítási tervekkel összefüggésben.

hyperopia, ahogy nevezik

A kormányintézkedések elleni tiltakozások a HírTV híradásaiban kerültek a leggyakrabban terítékre, azután — jóval lemaradva — az MTV következett; a többi csatorna viszont mérsékeltebb figyelemmel kísérte a tiltakozó nézetütközési szempontok.

A fegyveres konfliktusok, háborúk a külföldről érkezett híranyagoknak voltak a vezető témái.

E téren is a HírTV emelkedett ki társai közül, mégpedig annak köszönhetően, hogy szinte minden vizsgált napon beszámolt az erőszakkal telített izraeli—palesztin viszály és az iraki háború fejleményeiről. Mivel társainál a TV2 és az ATV is több külföldi hírt adott, a fegyveres összecsapások ezeknek a csatornáknak a hírműsoraiban is viszonylag gyakran feltűntek.

A fenyegető veszélyek kategóriáját nagyrészt a madárinfluenzával kapcsolatos hazai és külföldi események töltötték ki, például: brit madárvírus-vád Magyarország ellen II. Ezen kívül környezetvédelmi veszélyekről és járványokról is voltak híradások, például: Ausztriából szennyezés a Rábán II. Bűnügyek — hazaiak, de külföldiek is — a TV2 és az RTL Klub hírműsoraiban szerepeltek a legnagyobb súllyal, de a többi csatorna híradásaiban is jelentős gyakorisággal voltak nézetütközési szempontok, nyilvánvalóan annak köszönhetően, hogy a mintába került napokon néhány joggal rendkívülinek minősíthető bűncselekmény, illetve elfogás, lelepleződés történt.

Például: lövések a rendőrpalotára II. Katasztrófákról, balesetekről, szerencsétlenségekről az összes híradóban kevesebb híregység számolt be, mint lézeres látáskorrekció posztoperatív időszakban, de azért a közönség a vizsgált időszakban is jó néhány ilyen eseményről értesülhetett bel- és külföldről is.

goji látásjavulás

Például földrengés Spanyolországban és Portugáliában II. Kiemelkedő teljesítményekről — egy-egy kitüntetés átadását leszámítva például: Földi Imre egykori súlyemelő bajnok kitüntetése — II. A színes hírek kategóriájába sorolt érdekességek és a hírességekről szóló értesülések viszont a HírTV kivételével mindegyik csatorna híradójában viszonylag gyakoriak voltak, de különösen a TV2 és az RTL Klub hírműsoraiban.

Például: Valentin nap sok országban II. A médiaesemények tipikus példáinak tekinthetők az Oscar-díj ünnepélyes átadása, amiről az összes vizsgált hírműsor tudósított II. A médiaesemények gyakorisága természetesen nem magas, hiszen a lényegükhöz tartozik a rendkívüliség, az ünnepi alkalomszerűség, a kivételesség.

Magyar múlt szlovák szemmel

Korábban már utaltunk rá, hogy néhány híregység valójában nem a híradást megelőzően bekövetkezett eseményt ír le, hanem valamilyen állapotot, helyzetet, tendenciát rögzít; például: kevés adomány érkezik az egészségügyi alapítványokhoz RTL Klub, II. Az ilyen nem eseményszerű híregységek azonban egyik híradóban sem fordultak elő gyakran.

Most vizsgáljuk meg, hogy az egyes csatornák hírműsorai milyen hírértékeket, milyen eseménytípusokat preferálnak leginkább, milyen események adják Szuvorov látomása fő profiljukat. Az MTV1 esti Híradóját erős közéleti-politikai profil jellemzi: híregységeinek nézetütközési szempontok a harmada bel- és külpolitikai eseményekkel foglalkozik, de ezt a profilt erősítik a tüntetések, a tiltakozások és a főleg gazdasági tartalmú egyéb rutinesemények, valamint a külföldi helyszínű fegyveres konfliktusok és háborúk kategóriájába tartozó híregységek is, hiszen ezeknek a kategóriáknak is nyilvánvalóak a bel- vagy külpolitikai vonatkozásaik.

Összességében az MTV1 hírműsorának közel 60 százalékára a politikai-közéleti orientáció nyomja rá a bélyegét. A fennmaradó hányad nagy részét — az anyag egészének mintegy 28 százalékában — a bulvárérdeklődést is felkelteni képes bűnügyek, katasztrófák-balesetek és színes hírek, érdekességek töltik ki.

Megállapítható tehát, hogy a két nagy kereskedelmi csatorna híradásaiban a közszolgálati csatorna híradóihoz képest valamivel gyengébb a politikai-közéleti profil és erősebb a bulvár irányultság.

Televíziós híradóműsorok összehasonlító vizsgálata

A HírTV 21 órai híradójában kiemelkedően magas, a 70 százalékot is meghaladó a politikai-közéleti tartalmú nézetütközési szempontok aránya különösen a külföldi fegyveres, háborús konfliktusokról, továbbá a hazai tüntetésekről, tiltakozásokról szóló híregységek viszonylag gyakoriakviszont a többi hírműsorral összevetve lényegesen alacsonyabb — nem egészen 18 százaléknyi — a bűntények, a katasztrófák-balesetek, de különösen a színes hírek, érdekességek részesedése.

Vagyis a HírTV hírszerkesztését igen erős politikai-közéleti irányultság jellemzi, miközben kevésbé vonzódik a bulvár- azaz a bűnügyi, illetve a könnyedebb, szórakoztatóbb témákhoz.

szem- és látásproblémák

Az ATV hírműsoraiban mintegy 64 százalékot tesznek ki a politikai-közéleti tárgyú híregységek politikai és nem politikai rutinesemények, tüntetések, tiltakozások és külföldi fegyveres konfliktusok, háborúk és 23 százalékot a bűntények, katasztrófák-balesetek és színes hírek, érdekességek. Hírszerkesztői profilját tekintve tehát az ATV az MTV és a HírTV között helyezkedik el: a politikai közéleti irányultságot tekintve az előbbit felülmúlja, az utóbbitól elmarad, miközben az előbbihez képest gyengébb, az utóbbihoz képest erősebb a bulvárhoz való vonzódása.

Helyszínek, társadalmi alrendszerek, közügyek A híradásokban érvényesülő hírértékek és szelekciós szempontok vizsgálatát annak számbavételével folytatjuk, hogy a belföldi híranyag milyen társadalmi alrendszereket és milyen ügyeket jelenít meg.

Először tehát azt kell tisztázni: milyen arányban reprezentálódnak külföldi és belföldi helyszínek? Egészében véve a vizsgált hírműsorok kétharmadát olyan híregységek alkotják, amelyek hazai eseményekről, állapotokról informálnak lásd a 9. A híresemények helyszíne százalék MTV1.