Perifériás látás

Látás óvoda. Készülj velem játékosan az iskolára!

Tartalom

  látás óvoda

  Hazánkban a vak gyermekek számára létezik gyógypedagógiai intézmény, a gyengénlátó és aliglátó gyermekek számára viszont nincs külön speciális óvoda, ők az ép látású gyermekekkel együtt nevelkednek. Amennyiben a többségi óvoda vállalta a látássérült gyermek nevelését, a feladatvállalást fel kell tüntetni az óvoda alapdokumentumaiban, így az alapító okiratban és a helyi pedagógiai programban.

  látás óvoda

  A látássérült gyermekek óvodai nevelése során kiemelt figyelmet kell fordítani a közös játékban való részvétel és a közösséghez való alkalmazkodás segítésére, az önkiszolgálás megtanítására, a tárgyak és helyük megismertetésére, a rendszeretet és a higiénés szokások különösen a szem és kéz tisztán tartása kialakítására. A látássérült gyermekek mind az ismeretszerzésben, mind a pszichés, szociális fejlődésben speciális segítséget igényelnek.

  látás óvoda

  A látássérült gyermekek óvodai nehézségeinek csökkentésében a látássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógus a tiflopedagógus segítségére lehet támaszkodni. A látássérülés megítélése csak látás óvoda alátámasztott, orvosi diagnózison alapulhat, amit gyógypedagógiai, pszichológiai és pedagógiai látásvizsgálat egészít ki.

  Ezek együttes értékelése alapján határozható meg a látássérült gyermek egyéni sajátos nevelési igénye.

  látás óvoda

  A látássérült gyermekek integrált nevelésére akkor van lehetőség, ha a Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság a szakértői véleményben az óvodai nevelés ezen formájára javaslatot tesz. Látássérült gyermekek nevelése többségi óvodában Internetes olvasnivaló.