V A képesség fejlesztésében részt vevő érzékszervez

Látás és vizuális orientáció

Fel Gyarmathy Éva munkája alapján A Gyarmathy Éva által kidolgozott fejlesztő anyag a Porkolábné-féle programmal rokon, viszont annyiban különbözik, hogy a pszichomotórium célzott fejlesztése mellett az ingerfelvétel és feldolgozás szintjén is nyújt fejlesztési lehetőséget.

A terápia során alkalmazott játékok és gyakorlatok a tanulási zavarok kialakulásáért felelős funkciók fejlesztésére szolgálnak. Ez a fejlesztési program nem kifejezetten prevenciós célú, hanem már a kisiskolában meglevő diszlexia korrigálására is felhasználható terápia. A fejlesztő anyag jellemzője, hogy nem ad konkrét tervet a foglalkozásokra, hanem szempontokat kínál és gyakorlati anyagot nyújt.

A tanulási zavarok szindrómát különböző eredetű és igen változatos tünetegyüttes jellemzi, amelyhez a környezeti tényezők és hatások sokfélesége szintén társul.

hogyan lehet meghosszabbítani a látást

Ezért a pedagógus csak a helyi igényekhez és lehetőségekhez alkalmazkodva, megfelelő ismeretek és anyagok birtokában képesek hatékony fejlesztést végezni.

A fejlesztő foglalkozások kialakítása: Amikor tervet készítünk a fejlesztő foglalkozásokra, nagyon sok szempontot kell figyelembe vennünk. Szervezhetünk egyéni vagy csoportos gyermek foglalkozásokat. Az egyéni foglalkozásokat sokkal célzottabban választhatjuk ki a megfelelő játékokat, mint amikor 4 — 5 gyerekre tervezünk. A fejlesztés során egy másik nagyon fontos dolog, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni az eredményes fejlesztés érdekében az, hogy a szülők együttműködjenek a terapeutával.

Ebben az esetben megfelelő játékokat javasolhatunk otthonra és így megsokszorosítva a gyakorlási időt.

lega artis vízió

Nagyon fontos, hogy a foglalkozások hangulata legyen játékos, kreatív és gyakorló jellegű. A foglalkozásoknak legyen egy bevezető és egy lezáró szakasza, mert ez strukturálja, és egyfajta biztonságot nyújt.

Látás és vizuális orientáció Optikai illúziók! Szürkehályog műtét gyorsan gyógyítja a rövidlátást Látás emberi agy remek termék a látáshoz, látás 10 százalékkal hogyan kell edzeni a látást az asztalon.

Továbbá nagyon fontos a rendszeresség a foglalkozások időpontja és helye tekintetében ugyanazon a napon, ugyanabban az órában és ugyanott találkozzunk a gyerekkel. A foglalkozások 30 — 45 percesek és lehetőleg nyugodt, ingerszegény környezetben folyjon a foglalkozás.

Nagyon fontos, hogy minden foglalkozás után írjuk le megfigyeléseinket, gondolatainkat, érzéseinket a fontosabb csoporttörténésekről. A fejlesztő anyag jellemzői és felépítése: Fontos tudnunk, hogy a fejlesztésben vannak kiemelt területek, amelyek fejlesztése több funkciót is betölt.

Ezek a nagymozgások, a testséma és a tapintás.

különböző nézőpontok nézete

Éppen ezért a fejlesztés akkor a leghatékonyabb, ha pontosan tudjuk minden egyes gyereknél, hogy mit kell fejlesztenünk és mivel. A fejlesztő foglalkozásokhoz ki tudjuk válogatni a legmegfelelőbb gyakorlatokat, szem előtt tartva olyan fontos tényezőket látás és vizuális orientáció, mint hely és eszközlehetőségek, valamint a saját érdeklődésünk.

A fejlesztő programot 5 — 10 éves gyerekekkel végezhetjük, óvodai és napközis foglalkozások keretében egyaránt. A gyakorlatok kiegészíthetőek, újabb változatokat lehet kitalálni, új játékokat lehet kitalálni. Éppen ezért dolgozatomban részletesebben próbálom minden fejleszthető területen a gyakorlatokat kiegészíteni.

Orientációs képességek fejlesztésének módszertana

A Gyarmathy Éva által kialakított fejlesztő anyag sorbarendezéses, analitikus megközelítést kívánó feladatsort látás és vizuális orientáció tartalmaz. Ennek jelentősége abban rejlik, hogy az írás, olvasás, számolás elsősorban egymás utáni, lépésről lépésre történő foglalkozást kíván, míg a tanulás zavarokkal küszködő gyermek legnagyobb részére inkább a globális információkezelés jellemző, egyszerre jelen levő ingerekkel tudnak jól teljesíteni.

Egy másik fontos változás az látás és vizuális orientáció, hogy a játékokat, gyakorlatokat különböző feladatlapok egészítik ki. A papír — ceruza fejlesztés az életkor előrehaladtával egyre nagyobb hangsúlyt kap, de ez nem jelenti azt, hogy a mozgásos, aktív tevékenységre építő gyakorlatok hátterébe szorulnak. A feladatlapok akkor hatékonyak, ha azokat a képességeket, amelyeket játékos, mozgásos tevékenységekben már megfelelő szintre tudunk hozni, a gyermek két dimenzióban, papíron is gyakorolhatja.

Nagyon fontos, hogy a foglalkozások során minél többet beszéltessük a gyereket, és mi is igyekezzünk minél többször verbálisan gazdagítani a gyakorlatokat. A verbális szövegeket mozgással színezzük, a mozgást verbális anyaggal, beszéddel gazdagítsuk.

A Meixner Ildikó által kidolgozott terápia a Gyarmati Éva által kidolgozott terápiától abban különbözik, hogy a fejlesztési területek kissé eltérnek. A fejlesztési területek a következők: A beszéd fejlesztése, szókincsfejlesztés, térbeli tájékozódás fejlesztése, ritmusérzék fejlesztése, és az olvasástanítás során a módszerük a szintetikus olvasástanítási módszer.

A testünkről való információkat már csecsemőkortól kezdődően fokozatosan sajátítjuk el, fedezzük fel. Amennyiben ez a folyamat gátolt, akadályba ütközik, komoly zavart szenvedhet a mozgáskoordináció és az észlelés.

Ebben az esetben nagyon fontos, hogy a gyerekeknek tudatosítsuk testrészeiket, élményeket szerezzenek testükkel kapcsolatosan. Gyakorlatok: Tájékozódás a testen a gyerekeknek különböző utasításokat adunk.

A percepciós zavarok, figyelemzavarok és orientációs zavarok diagnosztikája

Az egyik fejlesztő játék, hogy a gyerekek különböző tárgyakat visznek egy megadott helyre valamelyik testrészük segítségével. Pl: kézháton, vállon, fejen tárgyakat szállítsanak - könyvet, füzetet, törülközőt, labdát - az utolsó padra.

Egy lefektetett létra fokai között maj fokain mennek előre, hátra, kettesével lépve, futva, valamit cipelve vagy egyensúlyozva. A játék során karikákra van szükségünk, amit a padlóra helyezünk. A játék lényege, hogy eggyel kevesebb karika van, és minden gyerek egy karikába be kell álljon.

Az akinek nem jutott karika, az útnak indítja a fákat a mondatocskával Fácska vándorolj! Közben ő is elindul és szerez magának helyet. Csoportosan is lehet láncban az egyik helyről a másikra juttatni dolgokat.

Látás és vizuális orientáció

Ehhez a megfelelő tárgyak: kendő, babzsák, botocskák. EGYENSÚLY A fejlesztés célja a test egyensúlyának fenntartása, a ritmikus képek megértésének és kifejezésének képessége adja az alapot a haladó perceptuó — motoros gyakorlatokhoz. Gyakorlatok: Három szint szerint vannak a feladatok, kezdő, középhaladó és haladó szint szerint.

Kezdő szint: Lábujjhegyen járás: előre és hátrafele szalad, lábujjhegyen áll és közben tízig számol. Egy lábon állás: egy lábon állva, keze oldalsó középtartásban van, és ötig számol.

hogyan lehet megtudni, mi a látás mínusa

Majd a másik lábán szemész diagnosztikai helyiségberendezés és fokozatosan hosszabbítja az állási időt. Rakjanak egymásra építő kockákat, dámaköveket. Építsenek kártyavárat. Középhaladó szint: Egyensúly staféta: a fejükön levő könyvel sétálnak vagy esetleg valamilyen zenére mozognak.

Egyensúly gerenda: sétáljon kettő — négyhez arányban alátámasztott egyensúly gerendán és ha lehetséges változó ritmusú dobütésre és zenére mozogjon. Ugródeszka: ugráljanak ugródeszkán vagy ugrószőnyegen. Egyensúly deszka: álljunk tízig számolva szélesen alátámasztott egyensúly deszkán és később fokozatosan csökkentsük az alátámasztás méretét.

Haladó szint: Egyensúly magas gerendán: a földtől kb. A gyerek előre és hátra járkál. Megfordított távcső: a gyerek egy megfordított helyzetű távcsövet tart a szeme előtt és egy vonalon vagy járó deszkán kell végigmenjen.

Egyszerű kerékpár: a gyereknek már megtaníthatjuk az egyszerű kerékpár használatát, és az elején segítsük megtartani az egyensúlyt. Az útra akadályokat is rakhatunk, amelyet a gyerek át kell ugorjon. A lényeg, hogy a gyerekek ne ejtsék ki a krumplit a kanálból.

Akadályokat is lehet tenni. Ezeket a gyakorlatokat különböző ritmusú zenével lehet társítani ami a ritmusérzéküket is fejleszti. Mivel sok tanulási és feladat megoldási helyzet megkívánja az irányokban való eligazodást, ezért ezeknek a gyakorlatoknak a végzése különösen fontos. A tanítást a saját testen való tájékozódással kezdjük, folytatódik a tárgyak viszonyával, konkrét helyzetekkel. Tájékozódás a testen: Kéz és láb azonosítása: a gyerek jobb kezére és lábára piros szalagot teszünk és játszunk.

Egyéb testrészek: tanítsuk meg melyik a jobb és bal fül, kéz, lábujjak, látás- és gondolkodási teszt stb. Zene és ritmus: játszunk indulókat és adjunk utasításokat, pl.

látásteszt tábla mérete

Doboljatok a bal lábatokkal. Test utánzás: a tanár különböző mozgásokat produkál és a gyerek meg kell azt a testrészét nevezze, amelyiket mozgatja majd ő is kell utánozza.

Fajonként más a feladat Más információ lehet így fontos, és az észlelet is eltérhet A belső élmény vagy észlelet nem pontos tükörmása a külvilágnak, hanem csak megközelíti azt, amennyire a feladat megkívánja Mi teszi lehetővé? Homonym- a két szemben az egymásnak méhlátás és vizuális orientáció területek Heteronym- a két szemben eltérő területek A vizuális információ feldolgozásának főbb szintjei és az ezekhez kapcsolódó neuropszichológiai zavarok típusai Fahle, Az elsődleges vizuális kéreg V1 sérülései Primér látókéreg, Sztriatális kéreg, V1, Br17 Funkciók: tudatos vizuális élmény Elemi tulajdonságok, különbségek detektálása fényesség, szín, orientáció, mélység, mozgás, mintázat Alacsony szintű integráció Sérülése: Orientáció-integráció: kontúr detektálás Ambliópia: tompalátás fejlődési rendellenesség Kérgi vakság kontralaterálisan méhlátás és vizuális orientáció Pl. Az elsődleges vizuális kéreg V1 súlyos fejfájás; romlott látás Vaklátás esetén megtartott funkciók és vizsgálatuk: Reflexes válasz: pl. Szín, 2D, 3D tárgyak tárgyak Az extrasztriatális kéreg sérülései Okcipito-temporális irány Apperceptív agnózia A feldolgozás korai szakasza sérül Diffúz sérülés: pl szénmonoxid mérgezés a beteg meg tudja nevezni a tárgy jellegzetes vonásait pl.

Viszonyok tárgyakon: Papír jelölés: irányítás után a gyerekkel rajzoltassunk a papír bal, jobb, felső, alsó, középső felére. Ellentétes parancsok: utasítsuk a tanulókat úgy, hogy ellentétes irányokkal válaszoljanak.

Fent-lent, fölött-alatt fogalmának elsajátítása: különböző utasításokat adunk a gyereknek. Égtájak: tanítsuk meg az északi, déli, nyugati és keleti irányt. Olyan játékokat játszunk a gyerekekkel amelyben égtájakhoz megfelelően kell magukat elhelyezni.

Szürkehályog műtét gyorsan gyógyítja a rövidlátást

Mindennapi tárgyak: tanítsuk meg a bal és jobb oldalt megkülönböztetni állatokon, tárgyakon. Rajzolás: jelöljük meg a papír vagy tábla oldalát, ahonnan a gyerek el kezd rajzolni. Alkalmazás és általánosítás: Kép azonosítása: használjunk képeket, diafilmeket és filmeket az irányok megbeszéléséhez.

Orientáció táblán és papíron: gyakorolják a jelöléseket a papíron és a táblán az irányokkal kapcsolatosan. Használjunk golyós táblát. Térképek: Állapítsák meg az irányokat a városi és területi térképen. Soralkotó tevékenységek: rendezzenek el puzzle vagy rajzfilm képsorokat asztalon, padlón balról jobbra.

Rendezzék el a fa számsort látás és vizuális orientáció a betűformákat balról jobbra.

Optikai illúziók! 2. jövőkép, hogyan lehetne javítani

A téri orientációs zavar egyik speciális esete az egymás utáni sorozatok követésének nehézsége a térben. Ha a gyermek már jól kiismeri magát az alapvető téri relációk között, tovább lehet lépni a sorozatok fele, ami már a téri irányulás egy magasabb formája, több elemet és azok egymáshoz való viszonyát tartalmazza. A többi gyerekek kijelölnek tárgyakat vagy személyeket, akiket a személy meg kell érintsen. Ezek után a gyerek visszajön a terembe és a többiek utasításai szerint cselekszik, a gyerekek irányítják, de csak irányt jelölő szavakat használnak.

Egyik gyerek hátrafele megy, a párja pedig irányítja az akadályok között Jobb kezed fele egy lépés, Bal kezed fele két lépés. Ezt a játékot akkor játszhatjuk, ha a gyerekek biztosak a jobb és bal megkülönböztetésében. LÁTÁS A vizuális észlelés fejlesztése nem a látásélesség javítását jelenti, hanem a felfogott kép feldolgozását, egyéb észleletekhez és a mozgáshoz való kapcsolását célozza, látás és vizuális orientáció a gyerek integrálni tudja a vizuális információkat.

Az aktivitást a látáshoz kötő gyakorlatok segítik a szem-kéz koordinációjának fejlődését, a finommozgás javulása az írás eredményességét növeli. A látás pszichofizikai folyamat. Szemlélődés révén megfogalmazhatók a gravitációval, térpercepciós megismeréssel kapcsolatos élmények, ezek megfogalmazása, leírása integrálja a vizuális tapasztalatokat a nyelvi funkciókkal, fogalmi gondolkodással. Ezért fontos a vizuális diszkrimináció fejlesztése, a szemmozgás koordináció fejlesztése, az alak-háttér megkülönböztetése.

Vizuális diszkrimináció: Vizuális felismerés. Ennivaló: az asztalra gyümölcsöket vagy játékokat helyezünk és a gyerekek egy bizonyos távolságról nézhetik, majd a gyerekek megkaphatják azokat, ha megnézik és a rövidlátás gyakorlása utál azokat.

Fokozatosan növeljük a távolságot egészen 6 szemészeti ultrahangos érzékelők. Fénykör: a gyerekeket biztassuk a teleideszkop felderítésére, a természetes formák és tárgyak leírására tükörből. Nagyítókészülék: vizsgáljanak meg különböző tárgyakat, alakokat, elemi részeket. Színek felfedezése: először nézzenek alapszíneket majd festékeket, pasztellkrétákat.

Játszanak színpalettával, keverjenek rajta színeket. Kísérletezzenek prizmával. Vizuális orientáció: adjunk a gyereknek egy zsírkrétát, és ugyanezt a gyakorlatok a látás javítására glaukómában tegyük más krétákkal együtt pl.

A vizuális felismerés leírása, elemzése: Nézési feladatok: bizonyos távolságról tárgyakat mutatunk, és a gyermek írja le a tárgyat. A megfigyeléshez és a leíráshoz használjanak kartonpapír csövet. Személyleírás: a tanár az osztályban egy gyermekről leírást ad, a gyerekek rámutatnak arra. Tárgyak azonosítása: az látás és vizuális orientáció levő tárgyak közül az egyikről a tanár leírást ad, a gyerekek rá kell mutassanak a megfelelő tárgyra.

Látótér leírás: az ablakon kinézve a gyerekek leírást adnak a látott tárgyakról. Képelemzés: nagy képeket használva a megnevezett részeket kell a gyermeknek megmutatnia. A vizuális felismerés értelmezése: Gyakorlatok mikroszkóppal: egy és kétszemes mikroszkóppal való tárgyelemzés. Folytatás leírás: látás és vizuális orientáció étkezőasztalról tálalás után, kérdés, hogy mi történt és mi fog történni.

Méret leírás: különböző méretű tárgyak azonosítása.

amikor a rossz látás mémje

Szemmozgás koordináció: a gyermek mozdulatlan fejjel képes különböző helyeken levő, állandó tárgyakra fixálni, mozgó tárgyakat, pl. Példák: sétálás, szökdelés, labdagurítás, versenyautók, különböző minták kisérése vízszintes, függőleges, kör, átlóstb.

Ilyen típusú gyakorlatokat maga a pedagógus is rengeteget tud összeállítani. Alak és háttér megkülönböztetés: a jelentéssel bíró tárgyak látás és vizuális orientáció való differenciálása vizuális koncentrációt, figyelmet, és stabilitást követel.

Másolás és megnevezés. Fejét testét nem mozgatja 5. A megfelelő artikulációt akkor tudja elsajátítani, ha képes differenciálni és sorbarendezni a hangokat. Ezen a területen a következőket kell fejlesztenünk: a. Hangdifferenciálás: gyakorlatokat végzünk rövidlátás mért mozgásgyakorlatokkal párhuzamosan.

A gyermek feladata, hogy a helyes és helytelen hangokat megkülönböztesse. Irányhallás: a gyermek feladata, hogy a hallott hangok irányát meghatározza.

Biológia 8. Osztály - A Szem és a Látás - Segítek Tanulni!

Hangerősség és hangminőség észlelése: különböző hangok produkálása bizonyos hangerővel és hangminőséggel. Hangerőnövelés: a pedagógus az adott versikét elmondja különböző hangerővel, majd a sorok olvasása során történő hangnöveléssel. A ritmusérzék fejlesztése történhet különböző hangszerekkel történő feladatok során, amelyet a mozgással is ötvözhetünk, és időmértékes szövegmondással, valamint versritmusú szólások kötetlen beszéd során.

Weöres Sándor Rongyszőnyeg című versgyűjteményéből. TAPINTÁS A fejlesztés során célunk a téri formák percepciója és a tárgyak egymáshoz viszonyított manipulációjához szükséges motoros készségek alapját képezik a mindennapi életben előforduló nonverbálisan megjelenő problémák megoldásának. Alapvető formák tapintása, párosítása, csoportosítása, szortírozása.

Mintákkal és különböző formákkal történő játékok. Minták és formák tulajdonságainak megbeszélése és azok készítése a gyakorlat lényege.

Manipulálás jelekkel: kartonból készült kis és nagy betűkkel meg számokkal történő játékok. Az idő felfogásával is nehézségeik lehetnek.

Nagyon fontos számukra, hogy megtanulják az időbeli viszonyokat, az időtartamok nagyságát és egymással való összefüggését.