Kivizsgálás a lézeres látásjavító szemműtétre - Szemészeti sebészeti felszerelések árai

Látás-diagnosztikai berendezések értékesítése, Látássérülési kézikönyv, Szemészet Németországban

A címben megjelölt és a nézôpont szóval némileg oldott témakör mérhetetlenül átfogó, egyetlen rövid cikk keretein belül semmiképpen nem tárgyalható a teljesség igényével. A képalkotó diagnosztikai berendezések fejlesztôi, gyártói oldaláról a szerzô mégis megpróbál összefoglalni néhány talán triviális, néhány sokak számára azonban kevésbé ismert ismeretet, feltételezve, hogy a rendszerbe foglalás az orvosi, felhasználó oldal részére is nyújthat segítséget, eligazodást ezen a rohamosan fejlôdô orvos-mérnöki határterületen.

Sok témakörben a jelenlegi állapotról szól az összefoglaló, máshol a várható fejlôdési irányokról.

 • Mennyibe kerül a látásjavítás?
 • Mit kell enni, ha rossz a látása?
 • Vannak-e tabletták a látás javítására
 • A látás rontja a szem gyakorlását

Tekintve azonban a sokszor követhetetlen iramú technikai fejlôdést és az egyes térségek közötti különbséget ezen fejlesztések adoptálási szintjében, amit mint jelen technikai szintet fogok említeni, az másoknak még talán a néhány éves jövô.

A latin eredetû diagnosztika, avagy magyarítva kórisme, valamilyen látás-diagnosztikai berendezések értékesítése, tünetcsoport alapján történô betegség felismerés, megállapítás, pozitív vagy negatív eredménnyel. A képalkotó diagnosztika ezen tevékenység alcsoportja, amikor is leképezhetô tünetek alapján távollátás-ellenőrző táblázat a diagnosztizálás.

A napi gyakorlatban a képalkotó diagnosztika alatt általában az emberi szem által, külsôleg nem látható régiókról történô képalkotás értendô. Fôbb fajtái a nem látható elektromágneses hullámhossztartományokon infravörös illetve leggyakrabban röntgen tartomány történô képalkotás, az akusztikus hullámok terjedésén és visszaverôdésén alapuló képalkotás, illetve az elemi részecskék, ezen keresztül a testet alkotó molekulák elsôsorban víz mágneses tulajdonságaira alapuló képalkotás, jellemzôen a test belsô részeirôl.

A leggyakrabban használt, röntgensugárzásra alapuló képalkotó diagnosztika további fontos csoportokra osztható, többek között a röntgen forrás elhelyezkedése szerint külsô, vagy testen belüli sugárzó, ez utóbbi esetben gamma sugárzóa képalkotás jellege szerint 2D azaz vetületi, vagy 3D, mely természetesen használható látás-diagnosztikai berendezések értékesítése képalkotásra isvalamint megkülönböztethetünk statikus illetve dinamikus képalkotást, bár látás-diagnosztikai berendezések értékesítése látni fogjuk, ez utóbbi megkülönböztetés kezd a technológiai fejlôdésnek köszönhetôen eltûnni.

Még egy alapvetô csoportosítást kell megemlítenünk a képalkotó diagnosztikát illetôen, mégpedig a morfológiai illetve funkcionális képalkotást, mely utóbbi esetben a testben, mint élô szövetekben zajló folyamatokról nyerhetünk képi információt, ezzel a patológiás elváltozásokkal járó funkcionális zavarok képalkotása valósítható meg.

Ezek után talán legcélravezetôbb, ha a képalkotó diagnosztikával kapcsolatos általános tendenciákból kiindulva részletesebben elemezzük az egyes képalkotó diagnosztikai berendezés csoportok modalitások jellemzôit, mind mûszaki-technológiai, mind pedig klinikai-orvosszakmai szempontból, és a jelenlegi állapotokból mely egy gyorsan fejlôdô területen igen nehezen elcsíphetô fogalom megpróbáljuk a közeljövôben, esetleg nagyobb távlatokban sejthetô fejlôdési irányokat felvázolni.

ÁLTALÁNOS TENDENCIÁK A képalkotó diagnosztika az orvosi és mérnöki tudományok határterülete, ennek megfelelôen mindkét tudományág fejlôdése megjelenik benne, sokszor szétválaszthatatlan módon, ezért nem meghatározható, hogy egy hogyan válik a távollátás rövidlátássá fejlôdési irányt a mûszaki, vagy a klinikai elôrelépések indukálnak, még akkor sem, ha elsôsorban a technológiai fejlesztések felôl közelítjük a témát.

myopia 2 dioptria

Az általános képalkotáshoz pl. A digitális alapú mûködés a képalkotás minôségének növelésén, és a digitális képfeldolgozás nyújtotta végtelen sok lehetôségen posztprocesszálás!

A jövô kórházában technológiai megoldástól függetlenül bárhol, bármikor lekérdezhetôek egy adott páciens teljes életét felölelô egészségügyi adatok EPRbeleértve a képalkotó eszközök által készített felvételeket és azok kiértékelését, a leletek, természetesen a megfelelô hozzáférési jogosultság esetén.

Mindennek alapfeltétele azonban a teljesen digitális alapú mûködés az egészségügyi ellátás minden területén. Mivel képalkotásról beszélünk, a technológiai fejlôdés egyik legfôbb mércéje a képminôség, ezen keresztül pedig a diagnosztikai információ tartalom. A képalkotás minôségének alapvetô mérôszáma a felbontóképesség, ezen belül a térbeli, idôbeli és kontraszt felbontás, értelemszerûen ezek optimalizálása egy soha véget nem érô fejlesztési folyamat.

Mivel az emberi test egy három dimenziós térbeli objektum, ezért a képalkotás feladata is ezen 3D adathalmaz feltérképezése akvizíciója és tetszôleges leképezésének megvalósítása, túl a hagyományos 2D vetületek illetve metszetek megjelenítésén.

Látás szervei fénykép. Aki vörös fénybe néz, megelőzheti a korral járó látásromlást

Az emberi testnek optimális esetben további tulajdonsága, hogy élô objektum, mely a mozgási mûtermékeken keresztül ugyan nehezíti a képalkotást itt jelentkezik az idôbeli felbontóképesség szerepede egyúttal teret 5 2 nyit a morfológiai mellett a funkcionális képalkotás számára is. Látás-diagnosztikai berendezések értékesítése a testben zajló folyamatok, ezen belül elsôsorban a patológiás folyamatok megjelenítését teszi lehetôvé, mely korunk egyik legdinamikusabban fejlôdô és legizgalmasabb területe.

A képalkotó berendezések rendkívül gyors technológiai fejlôdése egyértelmû adatrobbanást eredményez, azaz jelenleg jóval több információt nyerhetünk egyetlen vizsgálat során, mint amennyit hatékonyan fel is tudunk dolgozni a racionálisan rendelkezésre álló idô és erôforrás kereteken belül.

Ez rendkívüli hajtóerôként jelentkezik a fejlesztô cégek számára a képfeldolgozó eljárások, klinikai szoftverek fejlesztésére.

Az adatáradatot nem csak hatékonyan feldolgozni, de archiválni is kell, ami az informatikai rendszerekre PACS is egyre nagyobb kapacitás orvosi technikus áttekintés ró. A sebességrôl, mint az idôbeli felbontóképességen keresztül a látás-diagnosztikai berendezések értékesítése befolyásoló tényezôrôl már tettünk említést, de maga a teljes vizsgálat elvégzésének sebessége is fontos paraméter a képalkotó diagnosztikai munkafolyamat szempontjából, és nem csak gazdaságossági oldalról tekintve betegáteresztô képesség.

A vizsgálatok idejének minimalizálása ugyancsak alapvetô tendencia. A következô témakör már sok-sok éve a berendezés gyártók reklámzászlóin lengedez, mégpedig a felhasználó központú kialakítás.

Látássérülési kézikönyv

Szabadjon használni a design kifejezést, mely a legkorszerûbb csúcstechnológiát magában rejtô berendezéseknél is egyre hangsúlyosabban megjelenik, és immár valódi értelmet látásjavító vitamin tabletták a felhasználó és a páciens optimális környezetének kialakítása, az ehhez leginkább illeszkedô berendezés. Egyes gyártók odáig eljutottak ezen az úton, hogy túl a berendezés felhasználóbarát kialakításán, a vizsgáló helyiség speciális kialakítását, design-ját is felajánlják, és ez egy meghökkentôen emberközpontú, jelenleg talán még futurisztikus, de egyedülállóan barátságos kialakítást eredményez.

Látás-diagnosztikai berendezések értékesítése tucatjait lehetne arról készíteni, mekkora különbséget jelent egy rideg, idegen, sokszor ijesztô, vagy egy meleg, testre szabható, természetesen barátságos, ember központú környezet akár a vizsgálatok, akár az intervenciós beavatkozások során. Az ilyen kialakítás a nyugodtabb pácienseken és rövidlátás 6 0 felhasználókon keresztül feltétlenül nagyobb hatékonyságot biztosít mind a diagnosztikai, mind a gyógyászati tevékenységek esetén.

Mivel a képalkotó diagnosztikai vizsgálatok rendszerint a nem látható fénytartományban történnek, sôt mint feljebb láttuk, nem csak fény elektromágneses hullámok segítségével, az emberi látás-diagnosztikai berendezések értékesítése a látás-diagnosztikai berendezések értékesítése szükséges ezen átvilágítása egy nem természetes behatásnak tekinthetô, mely feltehetôen negatív élettani hatással bír.

A röntgensugárzásról egyértelmûen bizonyított az akkumulálódóan káros hatás, de vehetjük a bátorságot kijelenteni, hogy sem a természetes környezetben nem tapasztalható több Tesla nagyságú mágneses tér, sem a nagy intenzitású és frekvenciájú akusztikus hullámok nem tesznek jót az emberi szervezetnek, noha ez utóbbiak káros hatása mind a mai napig nem bizonyított. Mindezek értelemszerûen késztetik a berendezés fejlesztôket a pácienseket, illetve felhasználókat érô káros dózisterhelés folyamatos minimalizálására, szem elôtt tartva az ALARA As Low As Reasonably Achievable elvet, azaz optimumot keresve a káros behatás negatívum és az ennek nagyságával valamelyest egyenes arányban álló képi diagnosztikai információ pozitívum között.

A képalkotó diagnosztika az egészségügyi ellátás egyik igen jól jövedelmezô ága, már amennyiben üzleti tevékenységként kezelik. Egy jól mûködô, egészséges egészségügyi rendszerben is megjelenik a képalkotó diagnosztika üzleti oldala, melynek végterméke a diagnózis, illetve lelet.

Gondot csak az jelent, ha az üzleti szemlélet kerül túlsúlyba. A berendezés gyártók oldalán állandó erô-átcsoportosítások tapasztalhatók, cégösszeolvadások, felvásárlások, esetleg cégbezárások.

A képalkotó diagnosztika jövôképe: egy nézôpont

Feltörekvôben vannak a kínai fejlesztô-gyártó cégek is, egyre több látás-diagnosztikai berendezések értékesítése helyezi ki gyártásának egyes elemeit a távol-keletre, és a kínai kacat amitôl ma még kicsit talán bizalmatlanul ódzkodunk, holnap már elterjedt és elfogadott csúcsminôség lehet. Az általános tendenciák teljeskörûséget nélkülözô számbavétele után térjünk rá az egyes modalitások tárgyalására, a jelenlegi technikai szintek elemzésére és a fentiekben tárgyalt fejlôdési irányok konkrét megjelenésére az egyes modalitásokon belül.

A modalitásokat megpróbáljuk elôször definiálni, mégpedig a bevezetôben leírtaknak megfelelôen. Ha jól sikerültek a definíciók, néhány érdekes következtetést is levonhatunk.

szemvizsgálat csepp után

Noha a képalkotó diagnosztikában a kályhát a hagyományos röntgen berendezések jelentik, mégis a CT-vel kezdeném, melyet számos nemzetközi elemzô cég az elmúlt évek egyik legfontosabb és leggyorsabban fejlôdô technológiájának tart. A hagyományos terminológia, miszerint a CT egy metszeti képalkotó eszköz, mára teljesen idejét múlta, a korszerû CT berendezések teljes mértékben térbeli adatgyûjtést képesek végezni, melybôl teljesen tetszôleges és ekvivalens minôségû metszeti képek is alkothatóak, de közvetlenül a nyersadatokból bármilyen egyéb rekonstrukció is végezhetô.

Ez az oka annak, hogy igazából nem kell véresen komolyan venni a jelenleg dúló szeletháborút, nem maga a szeletszám az, ami egy CT berendezést alapvetôen minôsít, hiszen az egy idôben mért szeletek számát nem is minden gyártó definiálja ugyanúgy. A felbontás R kapcsán elmondható, hogy a CT berendezések esetében a térbeli felbontás immár izotropikus, látás-diagnosztikai berendezések értékesítése akár 0,5 mm alatti értékkel, az idôbeli felbontás a fejlett, adaptív kapuzó technikák és megfelelô algoritmusok alkalmazásával 50 ms alatti lehet, és noha mindkét felbontás folyamatos javulása várható, már ezen a szinten is messzemenôen kiváló képalkotást biztosítanak sokak már most felvetik a túldiagnosztizálás veszélyét.

A kontraszt felbontás 6 3 a szöveti differenciáláson keresztül egy izgalmas területre vezet át, a több energiaszinten történô képalkotásra. A röntgensugár elnyelésen alapuló képalkotás mindezidáig egyetlen hullámhossz mérésére alapult, noha minden anyag, molekuláris szerkezetének megfelelôen más-más elnyelési tulajdonságokkal rendelkezik a különbözô elektromágneses hullámhosszokon. Míg a látható fénytartományban egyszerûen maguk a különbözô színek, az infravörös tartományban a spektroszkópokkal mért spektrumok és az látás-diagnosztikai berendezések értékesítése alapján történô képalkotás jelenti a több energiaszintes képalkotást, a CT technológiában, a röntgen sugárzás hullámhossztartományában ez egy még jóval nehezebben megoldható feladat.

Jelenleg két röntgencsô és két detektor segítségével valósítható meg két különbözô energiaszinten történô akvizíció alapján a képalkotás, mely a szöveti differenciálásban ugrásszerû elôrelépést hozhat. A CT berendezések technológiai fejlôdése elkerülhetetlenül a több energiaszintes, röntgen tartománybeli spektrális képalkotás felé fog fejlôdni, melyhez szükséges röntgensugár forrás és detektor rendszer kifejlesztése még a jövô titka.

100% -kal javítja a látást

A sebesség S szintén szóba került már, mind az idôbeli felbontás, mind a vizsgálati sebesség vonatkozásában. Az idôbeli felbontás, illetve az idôegység alatt feltérképezhetô térfogat nagysága a mozgó képletek szív, tüdô képalkotásánál kulcsfontosságú, egy korszerû CT berendezés másodpercenként akár 10 cm kiterjedésû térfogat feltérképezésére is képes, így egy teljes mellkas vizsgálat is könnyedén megvalósítható még légzésvisszatartásban korlátozott betegek esetén is.

A vizsgálatok ideje ennek megfelelôen nagymértékben csökkenthetô, nem csak magának a scan idônek a csökkentésével, hanem a rekonstrukciós és képfeldolgozási folyamatok gyorsításával, külön munkaállomás ok on történô elvégzésével. A jelenlegi sebességek további jelentôs növelése várható, új leképezési geometriák kifejlesztése esetén lásd alább. A térbeli lefedettség V szerepe CT esetében az idôegység alatt feltérképezhetô térfogat nagysága miatt fontos, így szorosan összefügg a sebességgel, a két paraméter együttesen jellemzi az adott berendezést.

ZEISS műszerek és rendszerek

A korszerû detektorok a hátsó megvilágításos detektortechnológiának BIP köszönhetôen tetszôlegesen bôvíthetôek minden irányban, azaz tetszôleges méretûek lehetnek. A z-irányú lefedettség növelésének jelenleg a pontszerû röntgensugárforrás szab határt, mivel a nyaláb szétterülés egy bizonyos határon látás-diagnosztikai berendezések értékesítése nem korrigálható a képminôség számottevô romlása nélkül. Mi a megoldás?

mínusz 0 8 látás

Talán vonalszerû röntgensugárforrás, talán új képrekonstrukciós algoritmusok, talán valami más, de a térbeli lefedettség számottevô növelése egész biztosan a technológiai fejlesztések egyik fô csapásvonala lesz. Az adott képminôség eléréséhez szükséges dózis teljesítmény P csökkentése az ALARA elv értelmében szükségszerû, minden gyártó törekszik is erre, forradalmi áttörésre jelenleg nem számíthatunk ezzel kapcsolatban.

A korábban már említett adatrobbanás itt az egyik legszembetûnôbb, egy korszerû sokszeletes CT akár több ezer képet gyárt le egyetlen vizsgálat alatt, és akár napi vizsgálat is elvégezhetô.

Nem is maga a vizsgálat során keletkezett óriási adatmennyiség kezelése, letárolása, ami nehézséget okoz, ez informatikai feladat, hanem annak az értékes diagnosztikai információtartalomnak a minél jobb kiaknázása a megoldandó, ami ezen adathalmazban rejtôzik, és aminek általában csak egy kis hányadát hasznosítjuk jelenleg. A fejlesztések különös hangsúllyal folynak ezen adatbányászati feladat megoldására, új és új klinikai alkalmazások kifejlesztését eredményezve, mely már messze túlmutat a hagyományos szelet gondolkozásmódon.

éles látásromlás mi ez

A klinikai felhasználásokat tekintve, évek óta az orvostechnológiai Top 10 elsô két helyének egyikén a CT kardiológia és koronária angiográfia szerepel, mely korábban is létezô alkalmazás a sokszeletes, nagyteljesítményû CT berendezésekkel elérhetô rendkívül jó térbeli és idôbeli felbontásnak köszönhetôen új lendületet kapott, kiváló képminôséget eredményezve a gyorsan mozgó képletek megjelenítésénél is.

Általánosságban megfigyelhetô, hogy a diagnosztikus angiográfiás röntgen vizsgálatok szerepét egyre inkább átveszik a CT berendezések, míg az elôbbi modalitás hangsúlyosabban intervenciós eszközként funkcionál. A nagy scan sebesség párosulva a detektorok által biztosított nagy térbeli lefedettséggel egyre gyorsabb vizsgálatokat eredményez, egy teljes test vizsgálat már most 20 s alatt elvégezhetô, ezzel a CT mint szûrôdiagnosztikai eszköz szintén új értelmezést kaphat.

Van azonban egy olyan terület, amely már más modalitásokra is átvezet, mégpedig a funkcionális képalkotás.

 1. Látássérülési kézikönyv Pék tanműhely - Látássérültek szakiskolája szem képzés a látás helyreállításához Látták: Átírás 1 Szakmai vezető Kapcsáné Németi Júlia A Diagnosztikai kézikönyv Látássérült látásfogyatékos gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja c.
 2. Tudósítás egy állatorvosi műtőből Országos összefogással mentették meg egy balesetben sérült uhu szeme világát és minden bizonnyal az életét is.
 3. Az érzékeléstől a látásig - szemről szemre, Látás szervei fénykép

Ennek alapelve a CT esetében, hogy a kontraszttelített gyenge látás fáradtság a kiemelt funkcionalitású területeken megnô, ezzel a televízió hatása a látásra megváltozott sugárelnyelés láthatóvá tehetô. Ezen alkalmazást is új dimenziókba emeli a folyamatosan növekvô térbeli lefedettség, lehetôvé téve már napjainkra a teljes agytérfogaton végzett folyamatos perfúziós képalkotást.

A CT berendezések, kiváló morfológiai képminôségüknek köszönhetôen egyre jelentôsebb szerepet kapnak az alapvetôen funkcionális képalkotást végzô modalitásokkal egybeépítve is, jellemzôen a PET-CT és SPECT-CT berendezésekben, míg maguk a CT képek fuzionálhatóak tetszôleges más modalitások képeivel, mint például MR, UH, legújabban pedig a 3D rotációs angiográfiás képekkel is ezek tárgyalására az adott modalitásoknál még kitérünk.

A kombinált modalitások szerepének és elterjedésének erôsödése várható az elkövetkezendô években. Mit is jelent ez képi megjelenésben? Erre az 1. A CT technológia jövôje tehát egy mondatban valahogy így hangozhatna: multi-energiaszintes spektrális teljes test CT.

Mûszaki szempontból az MR berendezések esetén kevésbé lehetne nagyívû fejlesztési terveket felvázolni. A hagyományos, zárt alagúttal rendelkezô MR berendezéseknél napjainkra általános lett az 1,5T térerô, 7 4 1. Humán felhasználásban léteznek már 7T térerejû zárt MR berendezések is, de ezek jellemzôen kutatási célokat szolgálnak, mivel ez az óriási térerô, illetve az ehhez tartozó nagy gradiens már közvetlen egészségkárosító hatással is bírhat, ezért nem valószínû sem klinikai elterjedése, sem a térerô további növelése.

Az MR képalkotás sebessége azonban folyamatosan növekszik, elsôsorban a párhuzamos képalkotó technológiáknak köszönhetôen, a hozzá tartozó megfelelô tekercsekkel és feldolgozó algoritmusokkal együtt. A sebesség MR esetén is mind látás-diagnosztikai berendezések értékesítése vizsgálati idô, mind az idôbeli felbontóképesség szempontjából lényeges, elsôsorban a mozgási mûtermékek kiküszöbölése végett. A felhasználót támogató vezérlôfelület egyre intelligensebbé válik, már manapság létezik tanulási algoritmussal rendelkezô MR berendezés, mely leegyszerûsíti az operátorok munkáját.

Az MR is megjelenik a kombinált modalitások egyik elemeként, elsôsorban az intervenciós modalitások morfológiai képalkotást végzô kiegészítôjeként, így például létezik intervenciós angiográffal kombinált MR illetve fókuszált UH berendezéssel kombinált Látás-diagnosztikai berendezések értékesítése, de várható további fejlesztés egyéb modalitásokkal ötvözve is.

 • Gyermekek látási szervei Látás szervei fénykép.
 • A vizsgálatot lágy levegőimpulzus alkalmazásával végezzük, amelyet egy rövid tanfolyam után egy asszisztens könnyen elvégezhet.
 • Látás időszakosan egy szem
 • Állítsa helyre a szenilis látást

A klinikai felhasználás oldaláról közelítve általánosságban a már korábban is létezô alkalmazások átértékelôdését tapasztalhatjuk, a megnövelt idôbeli és térbeli felbontóképességnek köszönhetôen.

Az MR angiográfia MRA immár dinamikus vizsgálatok elvégzését is lehetôvé teszi, rutin használható alkalmazás lett az idegpálya nyomonkövetés Fiber Trackingugyanígy az MR spektroszkópia, de alapvetô kardiológiai eszközként is kivívta helyét az MR berendezés. A funkcionális képalkotás az MR képalkotásban is egyre inkább teret hódít, mind a diffúzió súlyozott, mind pedig a vér oxigén telítettség változásán alapuló képalkotó technikák felhasználásával. A rutin 3T MR berendezések utat nyitnak a teljes test diffúziós vizsgálatok gyors elvégzése elôtt, mellyel számos szempontból a PET berendezések vetélytársaként használható, több más mellett elsôsorban az onkológiai diagnosztikában.

Az MR berendezések, fôként a nyitott kialakításúak az intervenciós beavatkozásokban is növekvô sze- 2. Az MR fejlesztések fô hangsúlya tehát a vizsgálati sebesség gyorsítása és az idôbeli felbontás javítása, illetve ehhez szorosan kapcsolódóan a klinikai alkalmazások további fejlesztése.

Illusztrációként a 2. A hagyományos röntgenfelvételi berendezések tekinthetôek a köznapi értelemben vett képalkotó diagnosztika alapeszközeinek, immár több mint éves múlttal. Az általános röntgen kategórián belül megkülönböztethetünk felvételi röntgen berendezéseket hagyományosan film expozíciókkalilletve átvilágító röntgen berendezéseket hagyományosan fluoreszcens ernyôvel, majd képerôsítôvelmindezeken látás-diagnosztikai berendezések értékesítése mobil, vagy fixen telepített kialakításokat, felhasználás szerint pedig további számos altípust.

A fejlôdési irány teljesen egyértelmû, a tradicionális filmkazetták helyét átveszi a digitális detektálás, hosszú távon a direkt digitális detektorok, átmenetileg még a foszforlemezes digitalizáló rendszerek a filmkazetta helyére berakható, látens röntgenkép rögzítésére és rövid idejû tárolására alkalmas kazetta, mely speciális berendezéssel digitálisan kiolvasható, majd újra felhasználható.

A dinamikus képakvizícióra alkalmas flat detektorok elterjedése a képerôsítô röntgen berendezések területén is be fog következni. Jobb képminôség, több diagnosztikai információ posztprocesszálhatóság!