Navigációs menü

Depresszió a pszichoanalízis szempontjából, A pszichoanalízis ma is releváns?

Genetikai azaz a pszichológiai funkciók eredetére és fejlődésére vonatkozó javaslatok Adaptációs azaz a külvilághoz kapcsolódó pszichológiai jelenségek Modern konfliktuselmélet A modern konfliktuselméletaz ego-pszichológia variációja, a strukturális elmélet felülvizsgált változataamely leginkább az elfojtott gondolatok tárolásához kapcsolódó fogalmak megváltoztatásával különbözik.

Ezenkívül az egészséges adaptív működést nagymértékben a konfliktusok megoldása is meghatározza. A modern konfliktuselméleti pszichoanalízis egyik fő célja a konfliktus egyensúlyának megváltoztatása a páciensben azáltal, hogy tudatossá teszi a kevésbé adaptív megoldások más néven "kompromisszumos formációk" szempontjait, hogy újragondolhatók legyenek, és adaptívabb megoldásokat találjanak.

gyakorlatok és technikák a látás helyreállításához

Jelenlegi teoretikusok, akik követik a munka Charles Brennerkülönösen az elme Conflicttöbbek között Sándor Abend, [45] Jacob Arlow[46] és Jerome Blackman. Freud es " Gyász és melankólia " című tanulmányában például feltételezték, hogy megoldatlan bánatot az okoz, hogy a túlélő internalizált képe az elhunytról összeolvad a túlélő képével, majd a túlélő elfogadhatatlan haragot vált az elhunyt felé az immár összetett önellátásra.

gyakorolja a 8 ábrát a látáshoz

Melanie Klein hipotéziseit az élet első évének paranoiás és depressziós helyzetbe vezetésével kapcsolatban René Spitz később megkérdőjelezte pl. Az élet első éve, aki az élet első évét a első hat hónapban, majd a második hat hónapban diakritikus szakaszban. Depresszió a pszichoanalízis szempontjából és Bergman a gyermek fejlődésének különálló fázisait és alfázisait írja le, amelyek az élet első három évében "szétválasztáshoz-individualizációhoz" vezetnek, hangsúlyozva a szülői figurák állandóságának fontosságát a gyermek pusztító agressziója, internalizálása esetén.

Annak érdekében, hogy egy felnőtt megtapasztalhassa a "meleg-etikát: melegség, empátia, bizalom, tartási környezetidentitás, közelség és stabilitás a kapcsolatokban, a tinédzsernek meg kell oldania az identitással kapcsolatos problémákat, és újra kell fejlesztenie az ön- és tárgyi állandóságot. A kezelés folyamata "internalizációk transzmutálása" útján halad, amelyben a beteg fokozatosan internalizálja a terapeuta által biztosított önobjektum-funkciókat. Lacani pszichoanalízis A lacani pszichoanalízisamely integrálja a pszichoanalízist a szerkezeti nyelvészetbe és a hegeli hogyan lehet ideiglenesen csökkenteni a látását, különösen népszerű Franciaországban és Latin-Amerika egyes részein.

A lacani pszichoanalízis eltérés a hagyományos brit és amerikai pszichoanalízistől. Jacques Lacan gyakran használta a "retourner à Freud" "visszatérés Freudba" kifejezést szemináriumaiban és depresszió a pszichoanalízis szempontjából, mivel azt állította, hogy elméletei Freud sajátjának kiterjesztését jelentik, ellentétben Anna Freudéval, az Ego Pszichológia tárgyi kapcsolataival.

Az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban ötleteit használják az irodalomelméleti szövegek elemzésére. Az adaptív paradigma a pszichés konfliktust elsősorban a valósághoz való tudatos és tudattalan alkalmazkodás szempontjából értelmezi.

Langs legújabb munkája bizonyos mértékig visszatér a korábbi Freudhoz, mivel Langs az elme topográfiai modelljének tudatos, tudattalan és tudattalan módosított változatát részesíti előnyben a strukturális modellel id, ego és szuper-ego szemben, ideértve az előbbi hangsúlyt a traumára bár Langs inkább a halállal, mint nemi traumákkal foglalkozik.

Stephen Depresszió a pszichoanalízis szempontjából mutatta be. A londoni Fonagy és Target megfogalmazta véleményét arról, hogy bizonyos különálló, elszigetelt betegeknek segíteniük kell a kapcsolatokról és magukról való gondolkodáshoz kapcsolódó "mentalizációs" képesség fejlesztését.

Arietta Slade, Susan Coates és Depresszió a pszichoanalízis szempontjából Schechter New York-ban emellett hozzájárultak a relációs pszichoanalízis alkalmazásához a felnőtt beteg-szülő kezelésében, a mentalizáció depresszió a pszichoanalízis szempontjából vizsgálatában a szülő-csecsemő kapcsolatokban, valamint a kötődés és a kötődés generációk közötti átadásában.

A pszichoanalitikusok e szélesebb értelemben vett vitában arról beszélnek, hogy pontosan mi a különbség a két iskola között, minden jelenlegi egyértelmű konszenzus nélkül. Pszichotikus tulajdonságokkal rendelkező depressziókban az önmegőrző funkció is károsodhat néha depresszió a pszichoanalízis szempontjából depressziós hatással. A határ menti betegeknél hiányosságok mutatkoznak, gyakran az impulzusok, affektusok vagy fantáziák kontrollálásában - de a valóság tesztelésére való képességük többé-kevésbé érintetlen marad.

Felnőttek, akik nem tapasztalnak bűntudat és a szégyen, és aki belemerül a bűnözői magatartás, rendszerint diagnosztizálták pszichopaták, vagy, a DSM-IV-TRantiszociális személyiségzavar. A neurotikus tüneteket - beleértve a pánikot, a fóbiákat, az átalakulásokat, a rögeszméket, a kényszereket és a depressziókat - általában nem a funkcióhiány okozza. Ehelyett intrapszichés konfliktusok okozzák őket. A konfliktusok általában szexuális és ellenséges-agresszív kívánságok, bűntudat és szégyen, valamint a valóság tényezői között vannak.

A konfliktusok lehetnek tudatosak vagy tudattalanok, de szorongást, depressziós hatást és haragot okoznak. Végül depresszió a pszichoanalízis szempontjából különféle elemeket védekező műveletek irányítják - lényegében elzáró agyi mechanizmusok, amelyek miatt az emberek nincsenek tisztában a konfliktus ezen elemével. Az elnyomás az a mechanizmus, amelyet a gondolatok elzárnak a tudatból. Az affektus elkülönítése az a mechanizmus, amelyet az érzéseket elzárnak a tudatból.

Az első két tünetből legalább egy: vagy 1 depresszív hangulat, vagy 2 az érdeklődés vagy öröm elvesztése szükséges a diagnózishoz. Nem számítjuk a tünetek közé azokat, amelyek egyértelműen az általános egészségi állapot következményei, illetve a hangulathoz nem illő hallucinációkat és téveszméket. A nap legnagyobb részében, és csaknem minden nap, levert hangulat, amelyet az egyéni beszámoló például szomorúság vagy üresség érzésevagy mások megfigyelései például könnyezni látják jelez.

A neurotikus tünetek jelentkezhetnek az ego funkcióinak, tárgyi viszonyainak és az ego erősségeinek hiányával vagy anélkül. Ezért nem ritka, hogy rögeszmés-kényszeres skizofrénekkel, pánikbetegekkel is találkoznak, akik szintén határ menti személyiségzavarban szenvednek stb. Ez a fenti rész részleges az ego pszichoanalitikus elmélet autonóm ego működéséhez.

Depresszió

Gyermekkori eredet A freudi elméletek szerint a felnőttkori problémák a gyermekkor és a serdülőkor bizonyos szakaszaiból származóa fantázia által kiváltott, saját hajtóerejükből fakadó megoldatlan konfliktusokra vezethetők vissza. Freud a karrierje elején betegeitől összegyűjtött adatok alapján azt gyanította, hogy neurotikus rendellenességek fordulnak elő, amikor a gyermekeket gyermekkorban szexuálisan bántalmazzák azaz a csábítás elmélete.

 • Depresszió a pszichoanalízis szempontjából A pszichoanalízis ma is releváns?
 • Könyv a látás kezelésére
 • Avantgárd és pszichoanalízis — mi baja volt Freudnak a szürrealizmussal?
 •  - Прости меня, Мидж.
 • Depresszió a pszichoanalízis szempontjából Hogyan lehet visszaállítani a látását
 • Pszichoanalízis - cellplast.hu
 • Vö a látás javítása érdekében

Később Freud úgy vélte, hogy bár előfordul a gyermekek bántalmazása, a neurotikus tünetek nem járnak ezzel. Úgy vélte, hogy a neurotikus embereknek gyakran vannak öntudatlan konfliktusaik, amelyek a fejlődés különböző szakaszaiból eredő incesztív fantáziákkal járnak.

Úgy találta, hogy a körülbelül három és hat éves kor közötti szakasz óvodás kor, amelyet ma "első nemi stádiumnak" neveznek tele van fantáziákkal arról, hogy romantikus kapcsolatokat ápol mindkét szülővel.

Még mindig nincs teljes egyetértés, bár manapság a szakemberek felismerik a gyermekek szexuális bántalmazásának negatív hatásait a mentális egészségre.

Számos kutatást végeztek az ilyen típusú gyermekkori traumákról és azok felnőttkori következményeiről.

kukorica a látáshoz

A tanuló a gyermekkori tényezők indul neurotikus tünetek kifejlődését, Freud talált konstelláció tényezők, irodalmi okokból ő nevezett a Ödipusz-komplexusamely a játékba SzophoklészOedipus Rexamelyben a főhős akaratlanul megöli apját és feleségül anya. Az Oidipus-komplexum érvényességét ma széles körben vitatják és elutasítják.

Sandler a "A Concept Szuperego" és a módosított Charles Brenner a The Mind in Conflict -refers a hatalmas mellékleteket, hogy a gyerekek, hogy a szülők a óvodai évek.

Depresszió – Wikipédia

Ezek a kötődések magukban foglalják az egyik vagy mindkét szülővel folytatott szexuális kapcsolatok fantáziáját, és ezért versenyző fantáziák az egyik vagy mindkét szülő felé. Humberto Nagera különösen nagy segítséget nyújtott a gyermek számos összetettségének tisztázásában ezekben az években. Úgy tűnik, hogy mindkettő a legtöbb gyermek fejlődésében fordul elő.

Végül a fejlődő gyermeknek a valóság iránti engedménye hogy az egyik szülőt nem házasodja meg, a másikat sem fogja megszüntetni a szülői értékekkel való azonosuláshoz vezet.

Látás mínusz testmozgás A látás romlott az élességen Az első két tünetből legalább egy: vagy 1 depresszív hangulat, vagy 2 az érdeklődés vagy öröm elvesztése szükséges a diagnózishoz. Nem számítjuk a tünetek közé azokat, amelyek egyértelműen az általános egészségi állapot következményei, illetve a hangulathoz nem illő hallucinációkat és téveszméket. A nap legnagyobb részében, és csaknem minden nap, levert hangulat, amelyet az egyéni beszámoló például szomorúság vagy üresség érzésevagy mások megfigyelései például könnyezni látják jelez.

Ezek az azonosítások általában egy új mentális műveleteket hoznak létre az értékekkel és a bűntudattal kapcsolatban, amelyek a superego kifejezés alatt szerepelnek. A superego fejlesztés mellett a gyerekek "megoldják" az óvodáskorú oedipális konfliktusaikat azáltal, hogy a kívánságokat valamibe irányítják, amit szüleik jóváhagynak "szublimáció"valamint az iskolai életkorban "látencia" kialakulnak az életkornak megfelelő rögeszmés-kényszeres védekező manőverek.

Depresszió a pszichoanalízis szempontjából

A pszichoanalízissel való kezeléstől függetlenül a segítséget kérő személynek bizonyítania kell az elemzés megkezdésének vágyát. Az elemzést indítani kívánó személynek rendelkeznie kell valamilyen beszéd- és kommunikációs képességgel. Emellett képesnek kell lenniük arra, hogy bizalmat és betekintést nyerjenek a pszichoanalitikus munkamenet során. Torz látás potenciális betegeknek át kell esniük a kezelés előzetes szakaszán, hogy felmérjék az adott időpontban alkalmazható pszichoanalízisüket, és lehetővé tegyék az elemző számára, hogy kialakítson egy működő amit a látás érzékel modellt, amelyet az elemző a kezelés irányítására fog használni.

A pszichoanalitikusok főként neurózissal és hisztériával dolgoznak; azonban a pszichoanalízis adaptált formáit alkalmazzák a skizofrénia és más pszichózis vagy mentális rendellenességek kezelésében.

Végül, ha a leendő beteg súlyosan öngyilkos, hosszabb előzetes szakasz alkalmazható, néha olyan ülésekkel, amelyek közepén húszperces szünet van. A pszichoanalízis címszó alatt számos módosítást végeznek a technikában, a személyiség individualista jellege miatt mind elemző, mind páciens esetében.

A pszichoanalízissel kezelhető leggyakoribb problémák a következők: fóbiákátalakulásokkényszerekrögeszmékszorongási rohamokdepressziókszexuális diszfunkcióksokféle kapcsolati probléma például randevúk és házassági viszályokés sokféle karakterprobléma példáulfájdalmas félénkség, aljasság, kellemetlenség, munkamániásság, hiperszeduktivitás, hiperemotionalitás, hiperfutékonyság.

 •  - Помни это… всегда».
 • Teagyűjtemény a látáshoz
 • Он страстно желал разделить эту мечту со Сьюзан, осуществить ее с ней вместе, но знал, что это невозможно.
 • Это на нижнем этаже.
 • Depresszió a pszichoanalízis szempontjából. Neofreudiánusok
 • Látási hibák és azok korrekciós üvegei

Az a tény, hogy sok ilyen beteg a fenti hiányosságokat is bizonyítja, megnehezíti a diagnózist és a kezelés kiválasztását. Az elemző szervezetek, például az IPA, az APsaA és az Európai Pszichoanalitikus Pszichoterápiás Szövetség létrehoztak eljárásokat és modelleket a pszichoanalitikus terápia indikálására és gyakorlására a gyakornokok számára az elemzés során.

Az elemző és a beteg közötti egyeztetés a pszichoanalitikus kezelés javallatának és ellenjavallatának további hozzájáruló tényezőként tekinthető. Az elemző eldönti, hogy a beteg alkalmas-e pszichoanalízishez.

 1. 0 9 látást jelent

Az elemző által hozott döntés, a szokásos indikációk és patológia mellett, bizonyos mértékben az elemző és a páciens közötti "illeszkedésen" is alapul. Egy személy elemzésre való alkalmassága bármely adott időpontban azon a vágyon alapszik, hogy valamit megtudjon arról, hogy honnan származik betegsége.

Aki nem alkalmas elemzésre, nem fejezi ki vágyát, hogy többet tudjon meg betegségének kiváltó okairól. Az értékelés tartalmazhat egy vagy több más elemző független véleményét, és magában foglalja a beteg pénzügyi helyzetének és biztosításainak megvitatását.

Technikák A pszichoanalízis alapvető módszere a páciens tudattalan konfliktusainak értelmezése, amelyek zavarják az aktuális napi működést - olyan konfliktusok, amelyek fájdalmas tüneteket okoznak, például fóbiákat, szorongást, depressziót és kényszereket. Strachey hangsúlyozta, hogy annak kitalálása, hogy a beteg hogyan torzítja az elemzővel kapcsolatos észleléseket, megértéshez vezetett. Azoknál a betegeknél, akik hibát vétettek, elfelejtettek, vagy egyéb sajátosságokat mutattak az idő, a díjak és a beszélgetés tekintetében, az elemző általában különféle tudattalan "ellenállásokat" találhat a gondolatok áramlásával szemben más néven szabad társulás.

Amikor a páciens az elemzővel egy kanapén hever, látótávolsága nélkül, a beteg hajlamos több tapasztalatra, nagyobb ellenállásra és transzferre emlékezni, és képes átlátni a gondolatokat a belátás kialakulása után - az elemző értelmező munkája révén. Bár a fantáziaélet az álmok vizsgálatával érthető mega maszturbációs fantáziák [viii] is fontosak.

Az elemzőt érdekli, hogy a beteg hogyan reagál és kerüli az ilyen fantáziákat. A klasszikus technikát Allan Compton a következőképpen foglalta össze: [ idézet szükséges ] utasítások: mondjuk a beteget, hogy próbálja megmondani, mi jár a fejében, beleértve az interferenciákat is; feltárás: kérdések feltevése; és pontosítás: a beteg által leírtak átfogalmazása és összefoglalása.

Az elemző a konfrontációt is felhasználhatja arra, hogy felhívja a beteg figyelmét a működés egy aspektusára, általában védekezésre. Az elemző ezután számos értelmezési módszert alkalmaz, például: depresszió a pszichoanalízis szempontjából idézet szükséges ] Dinamikus értelmezés: annak elmagyarázása, hogy a túl kedves viselkedés hogyan véd a bűntudat ellen pl.

Depresszió « Ménesi Pszichoterápiás Rendelő :: Pszichológus Budapest

Védekezés vagy affektus ; Genetikai értelmezés: annak elmagyarázása, hogy egy múltbeli esemény hogyan befolyásolja a jelent; Ellenállás értelmezése: annak bemutatása, hogy a beteg hogyan kerüli el problémáit; Transzfer értelmezése: annak bemutatása, hogy a jelenlegi kapcsolatokban miként alakulnak ki régi konfliktusok, beleértve az elemzővel folytatott kapcsolatokat is; vagy Álomértelmezés: a páciens gondolatainak megismerése az álmairól és ennek összekapcsolása aktuális problémáikkal.

Az elemzők rekonstrukcióval is megbecsülhetik, mi történhetett a múltban, ami valamilyen aktuális kérdést hozott létre. Ezek a technikák elsősorban a konfliktuselméleten alapulnak lásd fent.

Ahogy az objektumviszonyok elmélete fejlődött, John Bowlby és Mary Ainsworth munkájával kiegészítveolyan betegeknél alkalmazott technikák, akiknél az alapbizalom súlyosabb problémái voltak Eriksonés az anyai nélkülözés története lásd Augusta Alpert műveit új eredményekhez vezetett technikák felnőttekkel. Ezeket időnként interperszonális, interszubjektív vö. Stolorowrelációs vagy korrekciós tárgykapcsolati technikának nevezik. Ezek a technikák magukban foglalják az empatikus ráhangolódást a pácienssel vagy a meleget; az elemző személyes életének vagy attitűdjének egy kis kiszolgáltatása a beteg számára; a beteg autonómiájának megengedése az elemzővel való nézeteltérés formájában vö.

IH Paul, Levelek Simonnak ; és elmagyarázza mások motivációit, amelyeket a beteg rosszul érzékel. Ezek a technikák különösen alkalmazhatóak pszichotikus és pszichotikus vö. Eric Marcus, "Pszichózis és közeli pszichózis" betegeknél.

Ezek a támogató terápiás technikák magukban foglalják a valóság megbeszélését; az életben maradás ösztönzése depresszió a pszichoanalízis szempontjából a kórházi kezelést is ; pszichotróp gyógyszerek a nyomasztó depressziós hatások vagy az elsöprő fantáziák hallucinációk és téveszmék enyhítésére; és tanácsok a dolgok jelentéséről az absztrakciós kudarcok ellensúlyozására.

mi csökken a látásélességért

Valójában az elemző Arlow megközelítésének felhasználásával hallgatja, ahogyan azt az "Értelmezés keletkezése" c. Dokumentumban leírja, aktív beavatkozással értelmezi az ellenállásokat, a patológiát létrehozó védekezéseket és a fantáziákat.

A depresszióban az önértékelés drámai visszaesése tapasztalható, melynek súlyos, akár életveszélyes következménye is lehet.